انواع مكاتبات، مديريت آنها و مديريت پوشه ها و پيوست هاي فيزيكي
 مديريت مراجعين، كاربران، شركاي تجاري و سطح دسترسي و ارتباط آنها با مكاتبات
 مديريت ارجاعات و هامش هاي مكاتبات و سوابق آنها ا

مكان استفاده از سیستم به صورت offline

تعریف عملیات خودکار در کارتابل شامل ایمیل خودکار نامه ها، بایگانی، ارجاع و ...

ارتباط کامل با آرشیو سازمانی و استفاده از سرویس بایگانی در کارتابل

امکان مدیریت انواع موجودیتهای اطلاعاتی شامل نامه، فرم اداری، یادداشت اداری، کار و ... در کارتابل

پاسخگويي به نياز زير سيستمهاي موجود درباره مكاتبات
 رفع كليه نيازهاي مكاتباتي درون و برون سازماني
 پشتيباني از مكاتبات و تعاملات غير رسمي درون سازماني
 انجام امور عادي دبيرخانه
 امكان تعريف ساختار جديد
 امكان تعريف انواع مكاتبات
 امكان تعريف انواع طبقه بندي مكاتبات
 امكان تعريف انواع اولويت مكاتبات
 امكان تعريف موضوعات كلاسيك مكاتبه نظير
 امكان تعريف رسانه هاي ارسال/ دريافت مكاتبات

امكان ثبت،‌اصلاح، ابطال و امحاء‌ نامه هاي وارده،‌ صادره و داخلي

دريافت گزارشات متنوع آماري - نموداري از عملكرد دبيرخانه
 امكان تعريف انواع دبيرخانه هاي محلي
 امكان تعريف انواع بايگاني هاي محلي
 امكان تعريف انواع وضعيت كنوني مكاتبات
امكان تعريف انواع شرح رونوشت مكاتبات
 امكان تعريف سازمانها و اشخاص طرف مكاتبه
 امكان تعريف مسئولان سازمانها به همراه مشخصات فردي و سمت هريك
 امكان تعريف نام و سمت مسئولان دستگاهها و اشخاص طرف مكاتبه در خارج از سازمان
 امكان تعريف گروههاي طرف مكاتبه و تخصيص كاركنان يا واحدهاي سازماني به گروهها
 امكان تعيين دليل شرح ارجاع نامه
 امكان تعريف قالب شماره مكاتبات در هر دبيرخانه
 امكان تعريف و مديريت اسناد سازماني
 ايجاد كارتابل براي تمام رده هاي سازماني

امكان ايجاد نامه پيش نويس (Draft) و تصحيح مكرر آن تا مرحله نهايي (براي نامه صادره و داخلي)

امکان ارجاع اتوماتيک بر اساس شرايط تعريف شده در کارتابل

امکان هامش نامه به صورت متنی، صوتی و با استفاده از قلم نوری

امکان ارجاع به چند پست سازمانی، تعیین مهلت برای ارجاع، بازپس گیری ارجاع، ارسال رونوشت ارجاع، انتساب اولویت به ارجاع
 پشتيباني از محيط هاي ويرايش رايج پشتیبانی از فرمت نوشتار و جداول (WORD)
 ثبت مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي
 تعريف نمودار سازماني بصورت درختي با اشراف سطوح بالا به پايين و تعريف سازمانهاي خارجي در ساختار درختي
 ثبت و نمايش ارجاعات و سوابق مكاتبه
 امكان ارسال و دريافت نامه از طريق پست الكترونيك و دريافت و ارسال فكس
 امكان استفاده از قالبها و الگوها
ثبت تصوير مكاتبه
 بكارگيري امضاي الكترونيك
 امكان درج پيوست براي نامه
 امكان ايجاد فرمت دلخواه براي شماره بندي مكاتبات
 جستجو روي قسمتهاي مختلف مكاتبات
 انجام اقدامات لازم برروي يك دسته از مكاتبات
 امكان دسترسي به كارتابلها از طريقWeb
 تعيين مهلت انجام هر مرحله از كار
 امكان گزارشگيري با محتوي و شروط اختياري
 معرفي كاربران سيستم و تعيين سطح دسترسي با توجه به رده مسئوليتي هر يك به صورت ساختار درختي
تعيين سطوع امنيتي براي كاربران
 نمايش كاربران هر قسمت در همان فرم ساختار سازماني
 Drag & Drop روي اجزاي درخت نمايش
جلوگيري از روشهاي كشف رمز كاربران

امکان تعیین سیاست های کلی تعریف کلمه عبور و اعمال آن

امکان خروج اجباری کاربران از سیستم

امکان تعیین تعداد تلاش ناموفق جهت ورود به نرم افزار

امکان جلوگیری از ورود کاربر در مقاطع زمانی مورد نظر

امکان محدود کردن ایستگاه کاری ورود به سیستم توسط کاربر

تعیین برنامه زمانی دلخواه جهت ورود کاربر به سیستم

امكان نمايش كاربران وارد شده و خارج شده و كاربراني كه ورود ناموفق داشته اند
 قابليت كار در محيط شبكه
 فشرده سازي مكاتبات حجيم هنگام ذخيره در بانك اطلاعات
 امكان گرفتن نسخ پشتيبان از اطلاعات به صورت روزانه، هفتگي و ماهيانه
 امكان زمانبندي سيستم براي گرفتن نسخه پشتيبان بطور خودكار
 قابليت اتصال به انواع چاپگر، اسكنر و ساير دستگاه هاي جانبي
 تعريف نامحدود از دبيرخانه هاي مختلف در سيستم و كنترل دبيرخانه ها تحت يك دبيرخانه مركزي
 تعريف اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از سازمان و نقش آنها در چارت سازماني
 تعريف كاربر، گروه و نقشهاي مختلف در سيستم و انتساب نقشها، گروهها و كاربران به يكديگر
 پيگيري سوابق مكاتبات با استفاده از اعمال فيلترهاي مورد نظر كاربر
 تعريف ميزكار توسط كاربر به شكل دلخواه
 ايجاد فاصله در شماره انديكاتور به دلايل خاص مورد نياز كاربر
 امكان ارتباط با ساير سيستم هاي يكپارچه
 استفاده از تكنيكهاي فشرده سازي براي كاهش حجم نسخه هاي پشتيبان
 تقويم شخصي و تقويم سازماني: در تقويم شخصي مواردي كه شخص نياز به يادآوري دارد ذكر مي گردند و در تقويم سازماني مواردي كه كل سازمان به يادآوري آن نياز دارند ثبت مي گردند
 امكان تنظيم جلسات داخلي سازمان بعلاوه فعال كردن يادآوري براي اطلاع افراد دعوت شده در جلسه
 يادآوري موارد ثبت شده در تقويم شخصي و سازماني
 امكان تنظيم ملاقات هاي خارج از سازمان بعلاوه هشدار درمورد سررسيد زمان ملاقات
 امكان مشاهده گزارش کامل مانند تعداد و انواع پيوست هاي مكاتبات و .....
 امكان ثبت نام و سمت فرستنده و گيرنده مكاتبات
 امكان ثبت مكاتبات بدون شماره نظير درخواست هاي شخصي يا نامه هاي ارباب رجوع و دسترسي سريع به اين نامه ها در آينده
 بزرگ و كوچك كردن متن مكاتبات (Zoom-in, Zoom-out)
 اعلام مكاتبات تأخيري به صادر كنندگان و اقدام كنندگان
 اعلان نامه‌هايي كه مهلت پاسخ گويي آنها فرارسيده است
 كنترل سطوح دسترسي كاربران
 راهنماي قابل جستجو (Searchable Help)
امکان استفاده از Chat Room و تعریف دسترسی به هر تالار
 امکان ارسال پیام کوتاه (SMS)

فرم درخواست تنخواه 

ارسال اطلاعات تنخواه در قالب فایل اکسل به نرم افزار مالی

صدور فرم درخواست کالا با طی مراحل تصمیم گیری خرید یا تامین از انبار

گزارش اموال تحویلی به هر پرسنل ، واحد، اداره

نمایش اطلاعات فیش حقوقی و احکام و قرارداد پرسنل

نمایش اطلاعات پرونده الکترونیک پرسنل

نمایش آنلاین رفت و آمد روزانه و کارکرد ماهانه پرسنل 

فرم درخواست مرخصی روزانه و ساعتی

فرم درخواست ماموریت روزانه و ساعتی

فرم درخواست مجوز اضافه کار و فراموشی کارت

فرم کارکرد ریز ماهانه برای پرسنل غیر مستقر در سازمان

فرم درخواست اماکن رفاهی

فرم درخواست وام 

فرم ارزشیابی عملکرد

فرم درخواست خودرو 

فرم سفارش غذا

انواع فرمهای سفارشی سازمان

 

معرفی وامهای رفاهی پرسنل

معرفی مراکز بهداشتی و درمانی

معرفی الگوی تسهیم هزینه های درمانی بین سازمان و مرکز

معرفی انواع خدمات درمانی بهداشتی

معرفی انواع خدمات رفاهی نقدی/غیر نقدی

معرفی پرونده پزشکی پرسنل به صورت دلخواه

امکان تعریف فرمهای ثبت میزان عوامل آلاینده محیط کار
 

امکان تخصیص ردیفهای وامهای رفاهی با کارمزد دلخواه

امکان کسر از حقوق اقساط وامهای رفاهی از حقوق ماهانه پرسنل

امکان ثبت هزینه های درمانی/بهداشتی پرسنل

امکان ثبت انواع خدمات نقدی/غیر نقدی تخصیص یافته به پرسنل

امکان ثبت اطلاعات پرونده درمانی/بهداشتی پرسنل

امکان ارسال و گردش پرونده درمانی پرسنل در سازمان

امکان گردش پرونده پرسنلی طی روال تعریف شده جهت امور پرسنلی

معرفی وامهای رفاهی پرسنل

معرفی مراکز بهداشتی و درمانی

معرفی الگوی تسهیم هزینه های درمانی بین سازمان و مرکز

معرفی انواع خدمات درمانی بهداشتی

معرفی انواع خدمات رفاهی نقدی/غیر نقدی

معرفی پرونده پزشکی پرسنل به صورت دلخواه

امکان تعریف فرمهای ثبت میزان عوامل آلاینده محیط کار

امکان تخصیص ردیفهای وامهای رفاهی با کارمزد دلخواه

امکان کسر از حقوق اقساط وامهای رفاهی از حقوق ماهانه پرسنل

امکان ثبت هزینه های درمانی/بهداشتی پرسنل

امکان ثبت انواع خدمات نقدی/غیر نقدی تخصیص یافته به پرسنل

امکان ثبت اطلاعات پرونده درمانی/بهداشتی پرسنل

امکان ارسال و گردش پرونده درمانی پرسنل در سازمان

امکان گردش پرونده پرسنلی طی روال تعریف شده جهت امور پرسنلی

گزارش لیست وامهای تخصیص به پرسنل به تفکیک واحد و ردیف وام

گزارش لیست خدمات درمانی/بهداشتی ارائه شده به پرسنل

گزارش لیست خدمات رفاهی ارائه شده به پرسنل

گزارشهاي ليستي و اماري با استفاده از گزارش ساز پويا و صفحه گسترده

 

 

 

 

معرفی انواع فرم های ارزشیابی کارکنان

تعریف شاخصهای مختلف ارزیابی در رسته های مختلف عمومی، فنی، مدیریتی و ..

تعیین روال گردش فرمهای ارزیابی و فرآیند نهایی شدن نتایج

تعیین نحوه دسترسی پستهای سازمانی به هر بخش از اطلاعات فرمها

امکان ثبت اطلاعات فرمهای مختلف ارزیابی به تفکیک پرسنل/دوره ارزیابی

امکان ثبت مرحله به مرحله اطلاعات توسط پستهای سازمانی مرتبط

امکان تعیین مسیر گردش فرمها متناسب با نتایج هر مرحله

امکان نمایش/عدم نمایش محتوای اطلاعاتی فرمها در هر مرحله

ارسال نتایج ارزیابی به سیستم صدور احکام کارگزینی

لیست ارزیابی های انجام شده در فاصله تاریخی مشخص

گزارش مقایسه نتایج ارزیابی به تفکیک دوره های مختلف

انواع گزارشهاي ليستي و اماري با استفاده از گزارش ساز پويا و صفحه گسترده