سامانه مدیریت ارتباط  با مشتری
 

اگر می خواهید وب سایتی به روز،کارآمد و با قابلیت های مناسب داشته باشید،شرکت داده های طلایی بهترین راه کارها را براساس نیاز مشتری ارائه می دهد.

 

توضیحات کامل
سامانه اتوماسیون اداری

طراحی فروشگاه های اینترنتی کارآمد با استفاده از جدیدترین نوآوری های تجارت الکترونیک رائه می شود.

 

  • مورد 1
  • موزد 2

 

توضیحات کامل
پرتاال سازمانی

طراحی فروشگاه های اینترنتی کارآمد با استفاده از جدیدترین نوآوری های تجارت الکترونیک رائه می شود.

 

  • مورد 1
  • موزد 2

 

توضیحات کامل